WITAMY NA STRONIE FABRYKI WENTYLATORÓW "FAWENT" S.A.

NAJWIĘKSZEGO PRODUCENTA

WENTYLATORÓW PRZEMYSŁOWYCH W POLSCENAJWAŻNIEJSZE OSIĘGNIĘCIA

WOR-700/340 R

Firma Fawent wyprodukowała w 2014 roku największy gabarytowo przemysłowy wentylator osiowy w Polsce, z łopatkami wirnika hydraulicznie sterowanymi podczas pracy. Wentylator został zainstalowany w kanale aerodynamicznym Instytutu Lotnictwa w Warszawie. Wentylator oprócz sterowania kątem ustawienia łopatek wirnika, posiada również możliwość zmiany parametrów przepływowych za pomocą zmiennej prędkości obrotowej.V = 1800 Nm3/s
∆P = 2300 Pa
n = 400 rpm
średnica wirnika 7000 mm
moc silnika 5600 kW
MF1-315YQ-DHR

V= 200,5 m3/s
∆ P= 4500 Pa
n = 745 rpm
średnica wirnika 3150 mm
silnik 1200 kW

Fawent jako pierwsza firma w Polsce wyprodukowała w roku 2012 wentylatory osiowe z regulowanymi hydraulicznie łopatkami wirnika dla polskiego przemysłu górnictwa kamiennego - Zakład Górniczy JANINA (szyb Janina I). Są to pierwsze tego typu wentylatory pracujące w polskim górnictwie, jakkolwiek Fawent dostarczył wiele podobnego typu wentylatorów dla przemysłu energetycznego. Dodatkowo wentylatory charakteryzują się innowacyjnym rozwiązaniem technicznym, jakim jest zapewnienie pracy rewersyjnej (tłoczenie czynnika do wyrobiska) poprzez automatyczne obrócenie łopatek wirnika o około 180o z równoczesną zmianą kierunku obrotów wirnika.

Zmianę przestawienia łopatek dokonujemy po zatrzymaniu wirnika przez odpowiedni układ hydrauliczny zamontowany w wirniku. Czynność ta pozwala w czasie nie dłuższym niż 10 min. zmienić kierunek przepływu czynnika.

W związku z zagrożeniem metanowym występującym w przetłaczanym powietrzu, wentylator został wykonany jako przeciwwybuchowy, stosownie dla grupy I, kategorii M2.

Korzyści płynące z zastosowania tego typu wentylatorów osiowych są następujące: - masa wentylatora osiowego jest prawie dwukrotnie mniejsza od masy wentylatora promieniowego, - wentylator osiowy tego typu nie wymaga zabudowy skomplikowanego systemu kanałów i klap stanowiących układ rewersyjny, - mniejsze zużycie energii elektrycznej niż w przypadku wentylatora promieniowego z aparatem kierowniczym.


WPXD-216/502 K


W połowie lat 90-tych Fawent wyprodukował wysokosprawne wielkogabarytowe wentylatory promieniowe wyciągu spalin dla Elektrowni Opole. Oprócz wysokiej wydajności, wentylator charakteryzuje się bardzo dużym przyrostem ciśnienia całkowitego.
V = 323 m3/s
∆ P = 10925 Pa
n = 745 rpm
średnica wirnika 3875 mm
silnik 4500 kW


ZMODERNIZOWANY APARAT KIEROWNICZY TYPU AN


Osiowy aparat kierowniczy stosowany głównie w wentylatorach spalin typu AN ze stałym kątem ustawienia łopatek wirnika. Centralnym napędem zespołu jest siłownik z dwustronnym wyjściem drążonego wałka ślimacznicy. W wałku z dwóch stron umieszczone są przesuwne trzpienie wielowpustowe z tarczami. Każda łopatka sprzęglona jest z reduktorem, który osadzony jest tuleją ślimacznicy na wale napędowym łopatki. Napęd na poszczególne reduktory i łopatki przenoszony jest z siłownika na podzespół prawy i lewy, za pośrednictwem dwóch przegubów i wałów przegubowych „Cardana”.

Aparat kierowniczy tego typu charakteryzuje się dużo większą płynnością oraz dokładnością regulacji parametrów niż w przypadku aparatów typowych, co pozwala na precyzyjne wysterowanie przepływu spalin a co za tym idzie bardziej efektywne prowadzenie wentylatora (mniejsze zużycie mocy). Ponadto zmodernizowana konstrukcja gniazd łopatkowych i całego systemu przenoszenia napędu gwarantuje większą niezawodność pracy oraz niższe koszty z tytułu eksploatacji, przeglądów oraz remontów aparatu.

Wielka zaletą tego rozwiązania jest ograniczenie niekorzystnej histerezy kąta łopatek do wartości poniżej 1% zakresu regulacji, co w stosunku do typowych aparatów stanowi około 7- krotne zmniejszenie histerezy i w zdecydowany sposób poprawia regulacyjność bloku energetycznego.


STACJA BADAWCZA


Jako jeden z nielicznych producentów wentylatorów posiadamy własną funkcjonującą stację badawczą służącą do prowadzenia modelowych badań przepływowych wentylatorów.

Stacja ta jest również wyposażona w stanowisko do badania funkcjonalności siłowników hydraulicznych, stosowanych przez Fawent w wentylatorach osiowych z łopatkami wirnika hydraulicznie sterowanymi podczas pracy.