WITAMY NA STRONIE FABRYKI WENTYLATORÓW "FAWENT" S.A.

NAJWIĘKSZEGO PRODUCENTA

WENTYLATORÓW PRZEMYSŁOWYCH W POLSCEOFERTA
Fabryka produkuje promieniowe i osiowe wentylatory dla wielu gałęzi przemysłu. W szczególności dostarcza wentylatory dla energetyki (wentylatory powietrza pierwotnego, wtórnego, wyciągu spalin, recyrkulacji spalin, do systemów odazotowania i odsiarczania spalin), hutnictwa, górnictwa, przemysłu chemicznego, cementowego i drzewnego. Produkujemy wentylatory o szerokim zakresie mocy silników napędowych – od 5 kW do 10 MW oraz o średnicy wirnika do 7000 mm.
W ofercie produkcyjnej posiadamy również osiowe wentylatory tunelowe zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi normami urządzeń oddymiających. Nasze wentylatory posiadają certyfikat wykonania w klasie F400/120 (wg EN 12101-3:2015), co potwierdza przystosowanie do nieprzerwanej pracy w temperaturze 400°C przez okres 120 min. Konstrukcja łopatek umożliwia pracę w obu kierunkach przy zachowaniu zbliżonych parametrów przepływu i siły ciągu.


Nasze wentylatory znajdują zastosowanie głównie jako:


przemysłowe ogólnego stosowania oraz w wykonaniu specjalnym: kwasoodpornym, przeciwwybuchowym, pyłoodpornym, gazoszczelnym;
kotłowe dla powietrza i spalin jako wentylatory: młynowe, powietrza pierwotnego, wtórnego, uszczelniającego, spalin i recyrkulacji spalin;
wentylatory wspomagające instalacje odsiarczania i odazotowania spalin;

transportu pneumatycznego;
wentylatory wysokociśnieniowe;
głównego przewietrzania kopalń.


Oprócz wentylatorów dostarczamy również elementy i urządzenia im towarzyszące, takie jak:


silniki napędowe i przemienniki częstotliwości,
aparaty kierownicze osiowe i żaluzjowe,
izolacje cieplno-akustyczne,
tłumiki akustyczne,
aparaturę kontrolno-pomiarową,
wibroizolatory lub ramy wibroizolacyjne,
podesty obsługowe,
klapy regulacyjne i odcinające,
części zamienne.

Wykonujemy również konstrukcje stalowe wg dostarczonej przez klienta dokumentacji. Zapewniamy nadzór nad montażem naszych wyrobów oraz uczestnictwo w uruchomieniu. W przypadku zainteresowania klienta, oferujemy również montaż wentylatorów pod klucz.
Poza tym wykonujemy następujące usługi:


serwis pogwarancyjny,
osiowanie i wyważanie wentylatorów,
pomiary dynamiczne wentylatorów i ich ocena,
pomiary przepływowe,
ocena techniczna obecnego stanu urządzeń,
modernizacje oraz remonty średnie i kapitalne,
transport urządzeń z FAWENT na wyznaczony przez klienta obiekt.

Nasze wentylatory są zawsze dobierane, a następnie projektowane i wykonywane na podstawie parametrów definiowanych przez użytkownika. W związku z faktem, że specjalizujemy się w wykonywaniu wentylatorów wielkogabarytowych, wachlarz naszych możliwości technicznych jest bardzo szeroki. Największy wyprodukowany przez Fawent S.A. wentylator posiada wydajność 1.800 Nm3/s. Mamy również w swoim programie produkcji wentylatory o przyroście ciśnienia powyżej 20.000 Pa.Nasza firma od około 40-stu lat dostarcza, modernizuje i remontuje wentylatory osiowe z łopatkami wirnika hydraulicznie sterowanymi. Posiadamy odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie do przeprowadzania tych czynności. Pragniemy nadmienić, że wykonywaliśmy, modernizowaliśmy jak również remontowaliśmy tego typu wentylatory dla następujących użytkowników w elektrowniach: Bełchatów, Opole, Pątnów, Jaworzno, Ostrołęka, Dolna Odra, Połaniec, Mehrum (Niemcy), Catalagzi (Turcja). Informujemy, że wykonujemy również przeglądy, remonty, modernizacje wentylatorów osiowych innych producentów.

W roku 2017 nasza firma zrealizowała innowacyjny projekt, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dotyczący wdrożenia do produkcji nowego typoszeregu osiowych wentylatorów dwustopniowych z hydrauliczną regulacją kątem położenia łopatek wirnika.Wentylatory produkowane przez FAWENT S.A. są dostosowane do przetłaczania czynnika chemicznie obojętnego lub agresywnego oraz czynnika w strefie zagrożonej wybuchem (wg Atex 94/9/WE oraz EN-14986).Wykonujemy wentylatory do przetłaczania czynnika z pyłami mającymi tendencję osadzania się na wirniku oraz czynnika o dużym zapyleniu i temperaturze do 600oC.


W zależności od wymagań klienta oferujemy wentylatory z regulacją parametrów przez zmianę prędkości obrotowej wirnika, zmianę kąta ustawienia łopatek wirnika podczas pracy lub podczas postoju (dotyczy wentylatorów osiowych) oraz poprzez aparat kierowniczy.Produkowane wentylatory, w zależności od parametrów przepływowych i wymagań instalacji, mogą posiadać napęd bezpośredni (wirnik wentylatora osadzony bezpośrednio na wale silnika), sprzęgłowy lub pasowy.