WITAMY NA STRONIE FABRYKI WENTYLATORÓW "FAWENT" S.A.

NAJWIĘKSZEGO PRODUCENTA

WENTYLATORÓW PRZEMYSŁOWYCH W POLSCEFUNDUSZE EUROPEJSKIE

FABRYKA WENTYLATORÓW "FAWENT" SPÓŁKA AKCYJNA
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich


TYTUŁ PROJEKTU
„Produkcja promieniowych i osiowych wentylatorów wielkogabarytowych o obniżonym poziomie emisji hałasu.”

CEL
Celem projektu jest wprowadzenie innowacyjnego procesu produkcji produkcji promieniowych i osiowych wentylatorów wielkogabarytowych. Innowacyjny proces umożliwi wdrożenie do produkcji i oferty Spółki znacząco ulepszonego produktu.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Wartość projektu: 3 214 728,00 zł
Wkład funduszy europejskich: 914 760,00 zł


______________________________________________________________________________________________________________________

FABRYKA WENTYLATORÓW „FAWENT” SPÓŁKA AKCYJNA
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020
DZIAŁANIE 3.2 REALIZUJE PONIŻSZY PROJEKT:


TYTUŁ PROJEKTU
Wdrożenie do oferty produkcyjnej innowacyjnego wentylatora.

CEL
Wprowadzenie do ofert firmy FAWENT S.A. innowacyjnego produktu – dwustopniowych wentylatorów osiowych z przeznaczeniem do branży energetycznej i branży górniczej.

OPIS PROJEKTU
Projekt polega na wprowadzeniu do ofert firmy FAWENT S.A. innowacyjnego produktu w postaci innowacyjnego wentylatora przemysłowego. Wynikiem projektu jest uruchomienie produkcji nowego produktu (typoszeregu wentylatorów), wynikiem będzie również ulepszenie obecnych produktów w zakresie spawania elementów oraz skrócenie i zmniejszenie kosztów produkcji.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Wartość projektu: 1 248 450,00 PLN,
Uzyskana dotacja na zakup środków trwałych: 348 250,00 PLN,
Uzyskana dotacja na zakup wartości niematerialnych i prawnych: 7000,00 PLN,
Łączna wysokość dofinansowania (wkład funduszy europejskich): 355 250,00 PLN.

PRZETARGI
Informujemy, że w ramach realizacji projektu uruchomiliśmy następujące postępowania przetargowe dostępne na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/:

1) Przetarg na zakup 2 szt. półautomatów spawalniczych do stali.
Termin składania ofert 08.05.2017

2) Przetarg na zakup kompletnego urządzenia (system) do pełnej obsługi procesu stabilizacji wibracyjnej konstrukcji spawanych
Termin składania ofert 08.05.2017

3) Przedmiot Zapytania ofertowego (12.09.2017)
Dostawa licencji na czas nie ograniczony Oprogramowania do skalowania wymiarów wentylatorów.
W związku z realizacją umowy o dofinansowaniu Projektu ‘Wdrożenia do oferty produkcyjnej innowacyjnego wentylatora w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Innowacje w MŚP, firma Fawent S.A. ogłasza zapytanie na dostawę licencji oprogramowania spełniającego poniższe wymagania.

Termin składania Ofert 21.09.2017 godzina 12:00
Sposób składania Ofert

mailowo na adres tomasz.zakrzewski@fawent.pl
lub
Przesyłając na adres ul. Techników 22 41-403 Chełm Śląski
Osoba kontaktowa: Tomasz Zakrzewski – tel 505 719 857

Wymagania dotyczące oprogramowania
- system operacyjny Windows 7 lub wyższy,
- licencja powinna zawierać wszystkie inne licencje niezbędne do używania oprogramowania poza systemem operacyjnym,
- dostawa licencji do dnia 26.09.2017.

Wymagania Funkcjonalne:
1) Oprogramowanie powinno umożliwiać skalowanie danego wentylatora z typoszeregu dwustopniowych wentylatorów osiowych z hydrauliczną regulacją kąta łopatek podczas pracy w zależności od wymaganych do uzyskania parametrów technicznych.
2) Oprogramowanie powinno posiadać możliwość implementowania algorytmów i zależności parametrów wentylatora określonych na etapie badań teoretycznych i modelowych,
3) Oprogramowanie powinno mieć możliwość określania gabarytów i geometrii wentylatora oraz gabaryty i ilości łopatek w układzie wirującym ,


Oferta powinna zawierać:
- potwierdzenie spełnienia wymagań określonych w zapytaniu ofertowym,
- cenę netto i cenę brutto,

Informacja o wybranym wykonawcy na dostawę licencji Oprogramowania do skalowania wymiarów wentylatorów.

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Wiropol Sp. z o.o.
Ul. Zimnej Wody 9
44-100 Gliwice

Wartość oferty netto - 25 000 PLN
Wartość oferty brutto - 30 750 PLN

Pełna lista podmiotów
W ramach postępowania otrzymaliśmy dwie oferty spełniające wymagania:
-firmy Wiropol Sp. z o.o.
-firmy Get IT Dan sp. z o.o.