WITAMY NA STRONIE FABRYKI WENTYLATORÓW "FAWENT" S.A.

NAJWIĘKSZEGO PRODUCENTA

WENTYLATORÓW PRZEMYSŁOWYCH W POLSCEKONTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakości opiera się na wieloletnim doświadczeniu zawodowym pracowników, stosowaniu nowoczesnych technik badań, wykrywania wad, pomiarów i oceny jakości w tym także przy współpracy jednostek naukowych i ośrodków badawczych w Polsce.

Wdrożony i stosowany System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001 obejmuje swoim zakresem cały proces produkcji od projektu do wykonania wentylatorów przemysłowych i części zamiennych a także spawanych konstrukcji stalowych.

Dokładność współpracujących części wentylatorów zapewnia ich szczegółowa kontrola we wszystkich fazach wytwarzania. Połączenia spawane są kontrolowane wizualnie oraz za pomocą badań nieniszczących, takich jak metoda magnetyczno-proszkowa, penetracyjna, ultradźwiękowa lub rentgenowska. Od 1995 roku "FAWENT" posiada uprawnienia SLV do spawania konstrukcji stalowych.

Wentylatory lub układy wirujące są badane dynamicznie na stacji prób znajdującej się na terenie fabryki lub w przypadku największych jednostek na obiektach po ich montażu.

Do oceny stanu dynamicznego oraz poziomu hałasu pracujących wentylatorów stosujemy sprzęt najnowszej generacji firm SCHENCK, NORSONIC pozwalający na dokładna analizę widmową.

Nasze wentylatory spełniają wymagania dyrektyw europejskich i są opatrzone znakiem CE.

Wysoki poziom rozwiązań konstrukcyjnych oraz technologii wytwarzania, a także ponad 60 lat doświadczeń dają gwarancję najwyższej jakości i niezawodności naszych wyrobów.

WYSOKĄ JAKOŚĆ NASZYCH WYROBÓW UZYSKUJEMY POPRZEZ:

stosowanie sprawdzonych rozwiązań,
stosowanie materiałów atestowanych wysokiej klasy, a także akcesoriów od sprawdzonych dostawców,
wielokrotną kontrolę w trakcie przygotowania i wykonania wyrobów,
każdorazowe przeprowadzanie montażu próbnego wentylatorów przed ich wysyłką do klienta,
badania i próby na własnych stanowiskach testowych i we własnym laboratorium badawczym,
współpracę z doświadczonymi placówkami naukowymi, w tym z Instytutem Techniki Cieplnej, Politechniką Śląską, Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach, Instytutem Odlewnictwa w Krakowie oraz firmami TLT - KKK, BIPRON, Kopalnią Doświadczalną "Barbara",
stosowanie polityki zapewnienia jakości wg ISO 9001 od 1998 r.