WITAMY NA STRONIE FABRYKI WENTYLATORÓW "FAWENT" S.A.

NAJWIĘKSZEGO PRODUCENTA

WENTYLATORÓW PRZEMYSŁOWYCH W POLSCEKlauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Fabryka Wentylatorów „Fawent” S.A. ul. Techników 22, 41-403 Chełm Śląski,
tel.: 32/ 222 50 21, adres e-mail: fawent@fawent.pl

2. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu:
a) realizacji umowy, która wiąże Państwa z Administratorem lub działania niezbędnego do zawarcia umowy,
b) przedstawienia oferty handlowej w zależności od treści Państwa zapytania ofertowego

3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
- kontakt e-mailowy pod adresem: fawent@fawent.pl
- kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Techników 22 41-403 Chełm Śląski

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje brak możliwości podjęcia z Państwem kontaktu i rozpoczęcia stosunków biznesowych.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 2.